Нормативні документи НУШ

                                                                   Нормативні документи   

Нова українська школа

 1. Нова українська школа

[Електронний ресурс] режим доступу: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/ .

reforms/ukrainska-shkola-compressed.pdf

 1. Stem Методичні рекомендації[Електронний ресурс] режим доступу:  http://oipopp.ed-spnet/public/repository/steam_metod_rekom.pdf
 2. Концепція національного виховання-патріотичного [Електронний ресурс] режим доступу: https://ru.osvita.ua/legislation/Ser_osv/47154/

 ЗАКОН УКРАЇНИ Про освіту 2017-2018  [Електронний ресурс] режим доступу:       http://osvita.ua/legislation/law/2231/

 Концепція реалізації державної політики у сфері реформування підготовки за

освітньо- кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста [Електронний ресурс] режим

    доступу: https://osvita.ua/vnz/reform/56033/

 1. Лист МОН України Щодо забезпечення прав дітей на позашкільну освіту

[Електронний ресурс] режим доступу: https://osvita.ua/legislation/pozashk_osv/54325/

 1. Методичні рекомендації викладання навчальних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах [Електронний ресурс] режим доступу:

https://ru.osvita.ua/legislation/Ser_osv/56860/

 1. Методичні рекомендації щодо впровадження SТЕМ

[Електронний ресурс] режим доступу: https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/56880/

 1. Нова Українська школа до серпневої конференції. [Електронний ресурс] режим доступу: http://don.kievcity.gov.ua/content/serpneva -konferenciya-pedagogichnyh-pracivnykiv-2017.html
 2. Нова українська школа [Електронний ресурс] режим доступу: zagalnashkola

-serednya -osvita/nova-ukrayinska-

 Нормативні документи 2017-2018 [Електронний ресурс] режим доступу: https://base.kristti.  ua/?page_id=2279

 1. Нова Українська школа, 2017 http://nus.org.ua

 Нова українська школа[Електронний ресурс]

режим доступу:  Е-платформа http://nus.inf.ua/ Критичне мислення | освітня платформа

 1. ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР. Всеукраїнська програма освіти для демократичного громадянства “Демократична школа”[Електронний ресурс] режим доступу:http://ukr.theewc.org/Content/Pro-Centr
 2. Всеукраїнський фонд «Крок за Кроком» [Електронний ресурс] режим доступу:

http://www.ussf.kiev.ua/ccdprograms/

 1. НОВА ШКОЛА відео уроки з усіх предметів початкової школи [Електронний ресур] режим

доступу: https://novashkola.ua/

 1. Про внесення змін до Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах [Електронний ресурс] режим доступу:

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0645-17

 1. Про деякі питання щодо організації виховної роботи у навчальних закладах у 2017/2018

навчальному році   [Електронний ресурс] режим доступу: https://osvita.ua/legislation/Serosv/56857/

 1. Про затвердження експериментального навчального плану початкової школи

експериментальних навчальних закладів» [Електронний ресурс] режим доступу:

https://base.kristti.com.ua/?p=5149

 1. Про затвердження Типового навчального плану для дітей з інтелектуальними порушеннями

помірного  та тяжкого ступеня (початкова школа)».[Електронний ресурс] режим доступу:

https://ru.osvita.ua/legislation/Ser_osv/56635/

 1. Про навчальні плани та організацію навчально-реабілітаційного процесу для учнів з

особливими  освітніми потребами загальноосвітніх навчальних закладів  y 2017/2018

навчальному році   [Електронний ресурс] режим   доступу:https://osvita.

ua/legislation/Ser_osv/56538/
Про особливості формування навчальних планів [Електронний ресурс] режим доступу:

https://www.google.com.ua/search?q

 1. Нова українська школа Про структуру 2017- 2018 навчального року та навчальні плани

загальноосвітніх навчальних закладів [Електронний ресурс] режим доступу:

http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/56072/

 1. Нова українська школа Про сучасні підходи до навчально-виховного процесу

[Електронний    ресурс]  режим доступу:   http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/53862/

 1. Нова українська школа Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері

реформування  загальної середньої освіти “Нова українська школа”         на період до 2029р.

[Електронний ресурс] режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/988-2016-  

 1. Нова українська школа Стандарт початкової освіти [Електронний ресурс]

режим доступу:  http://nus.org.ua/wp-content/uploads08 /2017/08/NewSchool_Presentation-final_18–2017.pdf

 1. Нова українська школа Щодо методичних рекомендацій для вчителя

початкових класів[Електронний ресурс] режим доступу:  https://www.schoollife.org.ua/metodychni-rekomendatsiyi-shhodo- vykladannya-u-pochatkovij-shkoli- u-2017-2018-navchalnomu-rotsi/

 1. Нова українська школа Доброго ранку !  Ми раді, що ви тут! [Електронний ресурс] режим        доступу:  ussf.kiev.ua/ccdeditions/4/1/
 2. 29. Нова українська школа  Державний стандарт  початкової школи    [Електронний ресурс] режим доступу:  http://nus.org.ua/news/uryad-zatverdyv-novyj-osvitnij-standart-   dlya-pochatkovyh-klasiv/