Методи та форми контролю

Методів та форм перевірки та контролю знань дуже багато. Ми постійно повинні поповнювати свою базу знань даних технологій. Цьому сприє як самоосвіта для молодого спеціаліста-педагога, так і вивчення педагогіки, зокрема, її розділу – дидактики.

28 квітня 2014 року викладач педагогіки М.В. Бігун на відкритому практичному занятті з педагогіки зі студентами 123 групи продемонстрували деякі форми контролю знань, умінь і навичок («Вітер дме», «Шпаргалка», кросворд, «Перетинання тем», дидактичне тестування, педагогічний диктант і т.д.).

Також кожен студент мав змогу оцінити себе сам за допомогою листа самооцінки.

Але не варто забувати і про оцінку знань умінь і навичок учнів та студентів. Поради щодо оцінювання:

Мотивуйте учня до досягнення успіху, адже це відіграє важливу роль під час формування його самооцінки та рівня домагань. Якщо дитина постійно не справляється із завданнями й одержує низькі оцінки то, мотив досягнення успіху в неї значно послаблюється. Спочатку виникає негативне невротичне переживання, потім — байдуже ставлення до негативної оцінки. Як наслідок — ціннісна переорієнтація особистості. Для запобігання цьому явищу слід використовувати такі прийоми:

учневі з низькою успішністю, низькою самооцінкою доручають допомогти однокласнику з подібними проблемами.

Це поліпшує соціально-особистісну позицію дитини, характер її діяльності, ставлення до самої себе; учневі пропонують виконати роль вчителя. У такому разі відбувається підвищення самооцінки завдяки прийняттю позиції вчителя, що є передумовою для підвищення рівня навчальної діяльності, зміни ставлення до неї. Оцінюйте кожного учня індивідуально — з урахуванням його особистісних можливостей.

[wppa type=”slide” album=”3″ align=”center”]Any comment[/wppa]