Організація та проведення дослідницько – пошукової діяльності в процесі пізнання природи дітьми старшого дошкільного віку.

Побудова освітнього процесу за особистісно орієнтованою моделлю взаємодії педагога з дітьми. (Одна з об’єктивних причин, що заважає виконанню цієї умови, – надмірна кількість дітей у групі, але без особистісно орієнтованої взаємодії не може бути й мови про сучасне виховання дітей). - Надання дітям свободи вибору діяльності та способу дій, гарантування прав на помилку під час самостійного пошуку розв’язку.