Теоретично-практична студентська конференція на тему «Комп’ютерно-ігрове середовище у дошкільному навчальному закладі»

Великий вплив на інтелектуальний, емоційно-цінніснийта фізичний розвиток дитини має предметно-ігроверозвивальнесередовище. Як його невід’ємні елементи, дедалі ширше застосовуються нові інформаційні технології, в основі яких — комп’ютерна техніка.

Комп’ютеризація  поступово проникає практично в усі сфери життя і діяльності сучасної людини, вносить свої корективи і у підходи до розвитку та освіти дітей дошкільного віку.

Ми живемо в століття інформації, в часи, коли відбувається комп’ютерна революція і є свідками того, що комп’ютери вже зайняли міцні позиції в багатьох галузях сучасного життя. В сучасних умовах України комп’ютер є своєрідним “інтелектуальним знаряддям” і дозволяє людині вийти на новий інформаційний рівень.

IMG_3278 IMG_3280 IMG_3271 IMG_3263

Комп’ютер, як інструмент для обробки інформації, може служити і потужним технічним засобом навчання і відігравати роль незамінного помічника у вихованні дошкільників.

Психологи відзначають: чим раніше дитина познайомиться з комп’ютером, тим меншим буде психологічний бар’єр між нею і машиною, тому що в дитини практично немає страху перед технікою. Чому? Тому що комп’ютер приваблює дітей, як будь-яка нова іграшка, і саме так у більшості випадків вони на нього дивляться.

Спілкування дітей дошкільного віку з комп’ютером починається з комп’ютерних ігор, ретельно підібраних з урахуванням віку й навчальної спрямованості.