Використання здоров’язбережувальних технологій в дитячому садку

Здоров’язбережувальні  технології – це технології, що створюють безпечні умови для перебування, навчання та виховання дітей в дошкільному навчальному закладі та ті, що вирішують завдання раціональної організації виховного процесу з урахуванням вікових, статевих, індивідуальних особливостей дітей та гігієнічних норм; відповідність навчальних та фізичних навантажень можливостям дитини.

y7wv68Z6s98 ifLcO8H1RDo hCdUdeV7VeQ DwxjtuCOO1w