Як підбирати літературу до курсової роботи з психології

Вивчаючи літературу, не варто намагатися тільки запозичити матеріал, важливо обдумувати знайдену інформацію. Цей процес має тривати протягом усієї роботи над темою.
Зазвичай, використовується не вся інформація, що міститься у певному джерелі, а тільки та, яка безпосередньо стосується теми роботи і тому найбільш цінна і корисна. Основними літературними джерелами під час написання курсової роботи є навчальні посібники, підручники, монографії, наукові статті та ін.

√ Використання підручників є обов’язковим під час написання курсових робіт студентів, але список використаної літератури має складатися не тільки з підручників, а й містити наукові статті, монографії тощо.

Починати самостійний пошук варто з нової літератури, спочатку – статтей, які стосуються Вашої проблеми, звертаючи увагу на список використаних у  них джерел.
1 ) для початку необхідно відшукати 1 -2 монографії та 2-3 статті, які стосуються вашої проблеми. Там є списки літератури, на основі яких можна розпочати ваш список використаних джерел;
2) перед читанням книги або статті, перше, що ви маєте зробити, –це записати їх бібліографічні реквізити (автор, назва,видавництво, рік видання, кількість сторінок). Причому, робити цепотрібно дуже скрупульозно і відповідно до вимог;
3) читаючи наукову літературу, потрібно виписувати необхідні дані й цитати, вказуючи при цьому номери сторінок, щоб потім можна було зробити посилання. Виписки краще робити не в зошиті, а на окремих листах паперу, причому з одного боку. Це для того, щоб потім, працюючи над окремими підрозділами, ви могли розкласти їх перед собою так, щоб уся інформація була
перед очима. Для тих, хто звик працювати за комп’ютером,зручно відразу ж записувати потрібну інформацію до того чиіншого підрозділу курсової роботи;
4) чимало літератури є на психологічних сайтах: http://psylib.kiev.ua, http://exitt.narod.ru/gloss, http://new.psychol.ras.ru, http://www.voppsy.ru/news.htm, http://www.flogiston.ru та ін. Пам’ятайте, що користуватися можна лише тією літературою, яка виставлена на сайт з дозволу автора. При цьому вона так само, як і будь-яка використана вами література, заноситься до списку використаних джерел.

Порада Людині, яка вже на півдорозі до вищої освіти, не личать висловлювання на зразок: «А з цієї теми немає літератури», «А де ту книжку знайти?». А про досить поширену фразу: «Я ту статтю читав-читав, але нічого там не зрозумів», вже годі й казати. Вона звучить як невтішний самодіагноз.

Джерело:  Музика О.Л. Курсові роботи з психології: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2007. – 104 с.