Правила оформлення рисунків, таблиць

Отримані Вами результати обов’язково повинні бути відображені наочно, тому неодмінно розберіться в Excel та автофігурах Word. Ви повинні довести, що вмієте відобразити
результати Вашого дослідження наочно, а не лише подати текстом. Більше того, часто рисунки і таблиці пізніше включають до роздаткового матеріалу для комісії під час захисту, і саме з них члени комісії будуть судити про результати Вашої роботи.

По-перше, будь-яка таблиця, рисунок, схема, діаграма, яка наводиться в тексті роботи, має розкривати суттєві, узагальнюючі моменти Вашої роботи, і, що найважливіше, спрощувати сприйняття, а не ускладнювати його. По-друге, всі таблиці і рисунки (схеми і діаграми) слід розміщувати безпосередньо після тексту, де вони згадуються вперше, або на наступній сторінці, мати назву та номер.

Номер таблиці або рисунка (діаграми, схеми) має дві цифри: перша цифра – номер розділу, в якому вона представлена, друга – порядковий номер таблиці або рисунка в межах даного підрозділу, вирівнювання таблиці – по ширині, заголовок – по центру

мм1