Підсумки захисту курсових робіт з психолого-педагогічних дисциплін

Курсова робота студента коледжу – це один із видів навчальної та науково-дослідної роботи. Вона показує рівень теоретичного мислення, вміння студентів організовувати і планувати роботу, ступінь оволодіння методами і методиками дослідження.

Одне з основних завдань курсової роботи – виявити вміння студентів самостійно ставити і вирішувати пізнавальні та науково-дослідницькі задачі, застосовувати теоретичні знання на практиці.  У поточному навчальному році близько 30 студентів 4 курсу, відділення “Початкова освіта” працювали над своїми курсовими проектами з психолого-педагогічних дисциплін. За результатами захисту, що проходив з 30.03.2015 по 07.04.2015, одними з кращих були визнані роботи студентів: Манюк Б. (143 гр.)  – курсова робота з педагогіки   на тему:  “Характеристика стилів педагогічного спілкування, їх оцінка в контексті особистісно-зорієнтованого навчання”, керівник- Деменнікова Т.В.; Недоцук І. (141 гр.) курсова робота з психології на тему: “Психологічні механізми та шляхи розвитку пам’яті молодших школярів”, керівник – Скворцов А.В.; Перепелиці А. курсова робота з психології на тему “Особливості темпераменту молодшого школяра”, Пастух А. (143 гр.) курсова робота з психології на тему: “Особливості спілкування з однолітками в молодшому шкільному віці”, керівник – Шаповалова К.В.

DSC_9196DSC_9080

DSC_9085DSC_9083

А студентам 3 курсу, які зараз вже працюють над своїми науково-дослідними роботами, бажаємо успішного захисту на наступний рік!