Практичне заняття з основ логопедії

28 квітня 2015 року викладачем Кузнєцовою О.В. проведене відкрите практичне заняття з основ логопедії на тему: «Направленість корекційної роботи в залежності від неправильної вимови свистячих звуків» у 221 групі спеціальності 5.01010101 «Дошкільна освіта» (додаткова кваліфікація «Вихователь дошкільного закладу та вихователь логопедичних груп»).
Метою заняття було формування професійної компетенції майбутніх вихователів логопедичних груп під час корекційної роботи при виправленні сигматизмів свистячих звуків у дітей дошкільного віку.

л1л4Викладач побудувала практичне заняття у вигляді інтерактивного спілкування, спираючись на попередні знання студентів, їх практичній досвід, набутий у ході педагогічної практики, встановлюючи щільні міждисциплінарні зв’язки з психологією, педагогікою, педагогічною майстерністю, методикою розвитку мовлення, логопедичною ритмікою, анатомією, фізіологією, дефектологією. Ефективним був мультимедійний супровід заняття.

л2З метою підготовки студентів до використання активних методів навчання, оволодіння методикою проведення занять в дошкільному освітньому закладі під час практичного заняття майбутні вихователі логопедичних груп вчилися з врахуванням вікових   особливостей малюків добирати та практично використовувати різноманітні ігри та вправи. Вчилися складати комплекс артикуляційної гімнастики.

Заняття проведено на належному теоретично-практичному рівні при високій активності студентів та участі колег.

л5

[wppa type=”content” album=”22″ align=”center”]Any comment[/wppa]