Ідеал вільної і незламної в своїх прагненнях до свободи людини – центр козацької педагогіки

Рисунок2Виховні функції козацької педагогіки реалізувалися в процесі формування чисельних козацьких об’єднань – побратимств, братств, товариств, гуртів та інших громад.

Такі об’єднання відображали і захищали потреби, інтереси, права як окремої особистості, так і групи людей, усього народу.

Козацька педагогіка була найтісніше зв’язана з гуманістичними традиціями, ідеями самоврядування і виборності, будівництва самостійної Української держави. Тільки країна з великим історичним досвідом розвитку освіти і виховання, захисту прав і свобод особистості, всього народу могла породити таке незвичайне явище, як Конституція  Пилипа Орлика (1710 рік). Вона – унікальний феномен європейської і світової політичної, державної і правозахисної думки.

(Слайд 25) (Відео «Пилип Орлик» із серії «Обличчя української історії»)

 

Великі задуми стосовно освіти були в останнього гетьмана Лівобережної України Кирила Розумовського. В усіх полках почали діяти школи для обов'язкового навчання козацьких дітей від 12 до 15 років, де, крім загальних знань, вводилася військова підготовка. Гетьман планував оновити на європейський зразок Києво-Могилянську академію та відкрити у Батурині університет, план заснування та діяльності якого був детально розробленій на 1760 рік: мало діяти дев'ять кафедр, три факультети, друкарня.

(Слайд 26) (Відео «Кирило Розумовський») ПЕРЕГЛЯНУТИ

 У центрі козацької педагогіки – ідеал вільної і незламної в своїх прагненнях до свободи людини, яка на вітчизняних традиціях громадського, політичного життя розвиває рідну культуру й економіку, будує незалежну державу. Козацька виховна мудрість плекає обумовлений конкретно-історичними обставинами тип українця, який свято береже традиційні родинні і загальнонаціональні цінності.  У багатогранній народній творчості опоетизовано ідеал козака-хлібороба, власника землі, її дбайливого господаря. У часи чужоземної загрози народ творив ідеал козака-воїна, витязя нескореного духу, честі і звитяги:

  • (Слайд 27) легендарного козака Мамая, портрети якого в ті часи були чи не в кожній українській хаті,
  • (Слайд 28) першого прославленого керівника запорожців Дмитра Вишневецького (Байду),
  • оспіваного в піснях Дорошенка та інших.

Беручи з них приклад, юнаки виростали стійкими патріотами, подвижниками. Велике виховне значення має матеріал про історичні постаті козаків, їхнє життя і боротьбу за свободу народу, незалежність України, а також про цілі козацькі династії, роди – Дорошенків, Наливайків, Тупталів та ін.