МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до практичних і семінарських занять з курсу «Методика виховної роботи»

Навчально-методичний посібник містить інструктивні матеріали, рекомендації для студентів педагогічних коледжів. До практичних занять визначено практичні завдання та методичні рекомендації до їх виконання. Вказано плани семінарських занять, методичні рекомендації до підготовки. Збірка містить критерії оцінювання, список літератури та інтернет – джерел, завдання для самоконтролю рівня засвоєних знань.

Матеріали посібника допоможуть в організації підготовки до практичних і семінарських занять курсу «Методика виховної роботи».  ЗАВАНТАЖИТИ