Тестові завдання з педагогіки до пробного тестування до комплексного державного екзамену

Пропонований посібник розроблено відповідно до програми навчальної дисципліни «Педагогіка» підготовки «молодшого спеціаліста» галузі знань 0101 Педагогічна освіта спеціальності 5.0101010201 «Початкова освіта» обговореного та перезатвердженого методичною радою «29» грудня 2014 року, протокол №5 та  програми державного комплексного екзамену з педагогіки.

Він покликаний сприяти формуванню позитивного ставлення студентів до процесу тестування, створенню тренувальної бази, підвищенню рівня предметної компетентності з педагогіки, підготовки до державного екзамену, забезпеченню викладачів різнорівневим дидактичним матеріалом тестового характеру для диференційованого та індивідуального навчання, інтенсифікації контролю викладачами, самоконтролю студентами, забезпеченню об’єктивності й надійності його результатів.

ЗАВАНТАЖИТИ