Василь Сухомлинський – он-лайн журнал

Нині для нас дуже важливо критично переосмислити й творчо узагальнити педагогічну спадщину В.О. Сухомлинського. Тільки частковий розгляд проблем, які розглядав і розв’язував у своїй діяльності В.О.Сухомлинський переконав нас у його сучасності. Саме шлях вдумливого вивчення і впровадження ідей, досвіду практичної діяльності педагога-гуманіста допоможе підняти роботу школи на рівень вимог, які висуває Українська держава.