Утворення «Просвіти

 «Просвіта» – українське культурно-освітнє товариство, засноване у Львові групою народовців 08.12.1868 р..

Основним завданням товариства стало сприяння просвіті українського народу в культурному, національно-політичному та економічному напрямках.

Діяльність «Просвіти» регламентувалася статутами, які затверджували загальні збори товариства. Статут організації 1870 р. надавав можливість засновувати філії у повітах. Структуру: головний відділ, філія, читальня – товариство зберегло до кінця свого існування. Новоутворені філії керували просвітнім рухом в повітах, засновували читальні та допомагали в їх роботі.

Вагоме місце займала «Просвіта» не тільки в культурному, але й політичному житті Галичини, особливо в кін. 19 ст.

У 1869 «Просвіта» добилася допомоги з краєвих фондів на видання українських книжок, спричинилася до заснування українських шкіл в умовах затвердження галицьким сеймом польської мови як урядової (1868), надсилала петиції у справі заснування кафедри української історії у Львівському університеті.

У листопаді 1918 р., коли українці проголосили на руїнах Австро-Угорщини Західно-Українську Народну Республіку, товариство «Просвіта» стало основою Державного Секретаріату освіти ЗУНР. Залишаючи за собою культурно-просвітницьку функцію, «Просвіта» дала початок численним економічним, фінансовим, спортивним та ін. інституціям. ЧИТАТИ ДАЛІ