Цікаві про Івана Франка

Видатний український письменник, поет, публіцист, перекладач, учений, громадський і політичний діяч; доктор філософії, дійсний член Наукового товариства імені Шевченка, почесний доктор Харківського університету.

АКТУАЛЬНІСТЬ ПЕДАГОГІЧНИХ ІДЕЙ ІВАНА ФРАНКА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ

         Аналіз педагогічної і публіцистичної літератури І. Франка засвідчує  актуальність педагогічних проблем, які він піднімав. Вони є своєчасними та злободенними у процесі  розбудови системи національної освіти в Україні.       За твердженням І. Франка, дитина – це  найвища цінність, розвиток якої має здійснюватись під час спілкування на гуманних засадах. Кожна людина повинна мати право і можливість оволодівати освітою. Виховання і навчання матимуть громадський характер, але важливу роль у формуванні молодого покоління буде відігравати сім’я.

Школа повинна давати дітям цікаві відомості про інші країни, природу, життя різних людей у формі яскравих оповідань. Заслуговують і сьогодні на увагу його думки про те, що предмет кожної науки сам у собі містить стільки цікавого, принадного, що «вмій тільки винайти і живо розказати». ЧИТАТИ ДАЛІ