Формування професійних компетенцій майбутнього вчителя засобами краєзнавства в процесі педагогічної освіти

Галузева концепція розвитку неперервної педагогічної освіти наголошує на необхідності постійного вдосконалення системи підготовки кваліфікованих педагогічних працівників. Розвиток неперервної педагогічної освіти має бути спрямований на збереження національних традицій і цінностей; забезпечення інтеграції науки і практичної педагогічної діяльності, а отже, формування професійних компетенцій майбутнього вчителя.

Досвід роботи засвідчує, що ефективним засобом досягнення інтеграції теоретичної і практичної підготовки студентів, формування ключових, предметних і професійних компетенцій, громадянського виховання є краєзнавство.

Виходячи з вищезазначеного, метою публікації ми визначаємо роль краєзнавства як засобу формування компетентного вчителя початкової школи. Читати далі