Звіт предметної (циклової) комісії за 2014 – 2015 н.р.

Науково-методична проблема предметної (циклової) комісії :

Професійна реалізація майбутнього педагога засобами навчання, науково-дослідної діяльності, педагогічної практики та позааудиторної роботи як шлях підготовки студентів до створення науково-методичного середовища   у початковій школі та дошкільному освітньому закладі, формування професійної  компетентності

Детальніше у звіті П(Ц)К за 2014-2015 рік Дивимся нижче