Аналіз успішності з психолого-педагогічних дисциплін

Аналіз успішності за підсумками екзаменів, диференційованих заліків за ІІ півріччя 2018-2019 н.р.

№ п/п Прізвище, ім’я,

по батькові

предмет Успішність (середнє значення з кожного навчального предмета) примітка бали
Якість(%) (Абсолютна %)
1 Деменнікова Т. В. Загальні основи педагогіки 69 96,5    
2 Деменнікова Т. В. Педагогіка 49 98    
3 Тупікіна С. В. Педагогіка 62 100    
4 Тупікіна С. В. МВР ДС 78 100    
5 Климович М.В. СПТ 72 100    
6 Климович М.В. ОПМ 56 100    
7 Шаповалова К.В. Психологія загальна, вікова 53 98    
8 Шаповалова К.В. Психологія загальна 43 100    
9 Шаповалова К.В Психологія педагогічна 24 94    
10 Лілянова І.А. Безпека життєдіяльності 87,5 100    
11 Лілянова І.А. Методика  трудового  навчання 69 100    
12 Лілянова І.А. Охорона праці 88 100    
13 Деменнікова Т.В. Позакласна та позашкільна виховна робота 96 100    
14 Тупікіна С.В. 82 100    
15 Тупікіна С.В. Практика «Пробні уроки і заняття» ДС 100 100    
16 Лілянова І.А. Практика «Пробні уроки і заняття. Трудове навчання» 83 100    
17 Лілянова І.А. Практика «Пробні уроки і заняття. Виховні години» 93 100