ОСОБЛИВОСТІ ЛОГОПЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ В УКРАЇНІ.

У світі спостерігається тенденція до збільшення кількості дітей з психофізичними вадами. Це діти, які мають певні проблеми: порушення слуху, зору, опорно-рухового апарату, затримку психічного розвитку, вади інтелекту, порушення мовлення та ін.

Теоретично-практична студентська конференція на тему «Комп’ютерно-ігрове середовище у дошкільному навчальному закладі»

Великий вплив на інтелектуальний, емоційно-цінніснийта фізичний розвиток дитини має предметно-ігроверозвивальнесередовище. Як його невід’ємні елементи, дедалі ширше застосовуються нові інформаційні технології, в основі яких — комп’ютерна техніка.

Філософія – колиска педагогіки

Світ, у якому живуть люди, – надзвичайно містке, суперечливе, багатогранне утворення як у природному, так і культурно-соціальному вимірі. Воно позбавлене статичності й вирізняється неперервною, досить складною діалектикою, динамізмом.

Сучасність педагогічної системи К.Д. Ушинського

20 березня 2014 року був проведений усний педагогічний альманах для студентів ІІІ-ІV курсів. Розділи альманаху об’єднувало ім’я К.Д. Ушинського — видатного педагога, основоположника вітчизняної педагогіки.

Педагогічна система А.С. Макаренка

13 березня 2014 року у Бериславському педагогічному коледжі відбулася студентська теоретична конференція «Педагогічна система А.С. Макаренка».  Головною метою конференції було дослідження та розкриття шляхів інтегрування педагогічних ідей А.С.Макаренка в контекст сучасної педагогічної науки і практики.    Під час конференції було розглянуто погляди А.С.Макаренка щодо педагогіки […]

1 2 3 4