Василь Сухомлинський – он-лайн журнал

Нині для нас дуже важливо критично переосмислити й творчо узагальнити педагогічну спадщину В.О. Сухомлинського. Тільки частковий розгляд проблем, які розглядав і розв’язував у своїй діяльності В.О.Сухомлинський переконав нас у його сучасності. Саме шлях вдумливого вивчення і впровадження ідей, досвіду практичної діяльності педагога-гуманіста допоможе підняти роботу […]

Міжнародний день миру. Он-лайн журнал

Перший Міжнародний день миру був проведений у вересні 1982 року. Міжнародний день миру був проголошений у 1981 році Резолюцією Генеральної Асамблеї ООН A/RES/36/67. У 2002 році Президент України підписав Указ від 05.02.2002 100/2002, яким проголосив 21 вересня Національним Днем миру.

Молодіжні радикальні об’єднання

Молодіжна субкультура – простір, для якого властиві протиріччя, динамізм, пластичність, що спрямовані на реалізацію ідеалу свободи і протесту проти соціально обумовлених ціннісних штампів і кліше; це особлива система цінностей, які склалися і постійно оновлюються протягом свого існування, містить у собі деструктивні і конструктивні засади.

Організація та проведення дослідницько – пошукової діяльності в процесі пізнання природи дітьми старшого дошкільного віку.

Побудова освітнього процесу за особистісно орієнтованою моделлю взаємодії педагога з дітьми. (Одна з об’єктивних причин, що заважає виконанню цієї умови, – надмірна кількість дітей у групі, але без особистісно орієнтованої взаємодії не може бути й мови про сучасне виховання дітей). - Надання дітям свободи вибору діяльності […]

Використання здоров’язбережувальних технологій в дитячому садку

Здоров’язбережувальні  технології – це технології, що створюють безпечні умови для перебування, навчання та виховання дітей в дошкільному навчальному закладі та ті, що вирішують завдання раціональної організації виховного процесу з урахуванням вікових, статевих, індивідуальних особливостей дітей та гігієнічних норм; відповідність навчальних та фізичних навантажень можливостям дитини.

1 2 3