Тестові завдання з педагогіки до пробного тестування до комплексного державного екзамену

Пропонований посібник розроблено відповідно до програми навчальної дисципліни «Педагогіка» підготовки «молодшого спеціаліста» галузі знань 0101 Педагогічна освіта спеціальності 5.0101010201 «Початкова освіта» обговореного та перезатвердженого методичною радою «29» грудня 2014 року, протокол №5 та  програми державного комплексного екзамену з педагогіки. Він покликаний сприяти формуванню позитивного ставлення […]

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до практичних і семінарських занять з курсу «Методика виховної роботи»

Навчально-методичний посібник містить інструктивні матеріали, рекомендації для студентів педагогічних коледжів. До практичних занять визначено практичні завдання та методичні рекомендації до їх виконання. Вказано плани семінарських занять, методичні рекомендації до підготовки. Збірка містить критерії оцінювання, список літератури та інтернет – джерел, завдання для самоконтролю рівня засвоєних […]

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до практичних і семінарських занять з курсу «Основи педагогічної майстерності»

Навчально-методичний посібник містить інструктивні матеріали, рекомендації для студентів педагогічних коледжів. До практичних занять визначено практичні завдання та методичні рекомендації до їх виконання. Вказано плани семінарських занять, методичні рекомендації до підготовки. Збірка містить критерії оцінювання, список літератури та інтернет-джерел, додатки, завдання для самоконтролю рівня засвоєних знань. […]

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до лабораторних занять студентів з курсу «Педагогіка»

Методичні рекомендації містять інструктивні матеріали, вказівки, завдання, які допоможуть їм у підготовці до лабораторних занять з предмету «Педагогіка». Матеріали посібника стануть у нагоді студентам ІІ курсу спеціальності «Початкова освіта», що вивчають названу дисципліну.   ЗАВАНТАЖИТИ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до практичних і семінарських занять з курсу «Сучасні педагогічні технології»

Навчально-методичний посібник містить інструктивні матеріали, рекомендації для студентів педагогічних коледжів. До практичних занять визначено практичні завдання та методичні рекомендації до їх виконання. Вказано плани семінарських занять, методичні рекомендації до підготовки. Збірка містить критерії оцінювання, список літератури та інтернет-джерел, додатки, завдання для самоконтролю рівня засвоєних знань. […]