Публікації у фахових виданнях та участь у конференціях Деменнікова Т.В.

Участь у конференціях за 2017 рік

 1. 21–22 березня 2017 р. Регіональна науково-практична інтернет-конференція «Економіко-правові та соціально-психологічні аспекти розвитку малого та середнього бізнесу», Херсонський інститут Міжрегіональної Академії управління персоналом, м. Херсон. Деменнікова Т.В. публікація у збірнику конференції на тему «Організація науково-методичної роботи у педагогічному коледжі на основі особистісно орієнтованого підходу»;
 2. 20-21 квітня 2017 р. Міжнародна науково-практична конференція аспірантів, молодих вчених та студентів «Соціально-психологічні технології розвитку особистості», м. Херсон, Херсонський державний університет, Деменнікова Т.В. «Управління навчально-пізнавальною та дослідницькою діяльністю студентів педагогічного коледжу»
Публікації 2015-2016 рік
 1. Організація участі й підготовка творчої роботи студентки 144 групи Качалюк Вікторії «Використання досвіду ідей здоров’язбережння та здоров’яформування В.О.Сухомлинського на уроках у сучасній початковій школі» на конкурс-огляд студентських робіт «Формування особистості дитини у контексті ідей В.О.Сухомлинського» для студентів ІІІ-ІV курсів Бериславського педагогічного коледжу, в якому вона посіла ІІ місце.
 2. Спадщина В.Сухомлинського – невичерпне джерело творчості, світла, енергії, любові бірка студентських робіт М. Климович, Т. Деменнікова. – Берислав: БПК, 2015. – 76 с.
 3. Методичні рекомендації до практичних занять з педагогіки. Частина І [Текст] : навч.-метод. посібник / уклад. Т.В. Деменнікова, С.В. Тупікіна. – Берислав : БПК, 2015. – 43 с.
 4. Деменнікова Т.В. Технологія управління процесом едукації в професійній підготовці вчителя початкових класів // Початкова школа. – 2016. – № 2. – С. 1-3.
у фахових виданнях
 1. Деменнікова, Т. В. Особистісно орієнтоване управління системою науково-методичної роботи // Рідна школа. – 2006. – № 11. – С. 50-52.
 2. Деменнікова, Т. В. Формування психолого-педагогічної готовності студентів до проектної діяльності майбутнього вчителя початкових класів // Початкова школа. – 2010. – № 11. – С. 1-4.
 3. Деменнікова, Т. В. Управління навчально-пізнавальною діяльністю студентів у модульно-рейтинговій системі навчання // Таврійський вісник : науково-методичний журнал. – 2011. – № 3. – С. 70-82.
 4. Деменнікова, Т. В. Напрями та зміст науково-методичної діяльності Бериславського педагогічного коледжу // Рідна школа. – 2011. – № 11. – С. 56-59.
 Посібники
 1. Метод проектів у вищих педагогічних навчальних закладах як форма активного залучення студентів до навчального процесу [Текст] : збірка матеріалів Регіональної науково-практичної конференції. 26 квітня 2007 р. / ред. кол. М. В. Тетерятник, Т.В.Деменнікова. – Берислав : БПУ, 2007. – 110 с.
 2. Формування технологічного потенціалу педагога в системі науково-методичної роботи коледжу: Збірник науково-методичних праць / ред. кол. М.В. Климович, Т.В.Деменнікова. – Берислав : БПК, 2011. – 260 с.
 3. Використання інформаційних технологій у дошкільній та початковій освіті : матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції м. Берислав 9 листопада 2011 р. / ред. кол. М.В.Климович, Т.В.Деменнікова. – Берислав : БПК, 2011. – 175 с.
 4. Технологія управління навчально-пізнавальною діяльністю студентів [Текст] : методичні рекомендації / уклад. Т.В. Деменнікова. – Херсон : ХПТК ОНПУ, 2011. – 29 с.
 5. З досвіду роботи. Особистісно орієнтована система науково-методичної роботи [Текст] : [посібник] / уклад. Т.В. Деменнікова. – Херсон : ХПТК ОНПУ, 2011. – 30 с.
 6. Вступ до спеціальності [Текст] : навчально-методичний посібник / уклад. Т.В.Деменнікова. – Берислав : БПК, 2013. – 188 с.
 7. Сучасні підходи до аналізу навчальних занять [Текст] : метод. посіб. / уклад. М. В. Климович, Т. В. Деменнікова, Т. С. Бенвальдт. – Берислав : БПК, 2013. – 118 с.
 8. Методичні рекомендації з педагогічної практики «Пробні уроки і заняття» для студентів Бериславського педагогічного коледжу спеціальності 5.01010201 «Початкова освіта» [Текст] : [посібник] / уклад. Климович М. В., Деменнікова Т. В., Вовк О. Ю. – Берислав : БПК, 2014.– 113 с.
Участь у конференціях
 1. 2006 року. 16-17 листопада
Мелітопольський державний педагогічний університет Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми підготовки педагогічних кадрів до творчої професійної діяльності»
«Підготовка до творчої професійної діяльності в системі науково-дослідницької роботи студентів у педагогічному училищі».
 1. 2007 року. 3-4 квітня
Херсонський державний університет Всеукраїнська науково-практична конференція «Формування професійної компетенції майбутніх вчителів початкових класів». «Підготовка студентів до формування ціннісних орієнтирів молодших школярів».
 1. 2010 року. 6-7 травня
Херсонський державний університет Всеукраїнська науково-практична конференція «Психолого-педагогічні умови організації розвивального середовища в закладах освіти»
«Умови формування психолого-педагогічної готовності студентів педагогічного коледжу до проектної діяльності в початковій школі».
 1. 2010 р.
Олександрійський педагогічний коледж Регіональна науково-практична конференція, «Інноваційна педагогічна освіта в умовах інформаційного суспільства»
«Технологія управління навчально-пізнавальною діяльністю студентів».
 1. 2010 року 26-27 жовтня
Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми підготовки учителя початкових класів з фахових методик у вищих педагогічних навчальних закладах» у Глухівському національному педагогічному університеті ім. О.Довженка
«Модель формування індивідуального досвіду проектної діяльності майбутнього вчителя початкових класів»;
 1. 2013 р. 7-8 листопада
Всеукраїнська науково-практична конференція «Інноваційні підходи до професійної підготовки майбутнього вчителя в умовах ВНЗ» у ВНКЗ «Одеське педагогічне училище»
«Технологія управління процесом едукації в умовах модульно-рейтингової системи»;
 
Матеріали, які надруковані у збірниках
 1. Деменнікова, Т.В. Організація науково-дослідницької діяльності студентів – шлях підвищення якості підготовки майбутнього вчителя // Особистісно орієнтована взаємодія викладачів і студентів у процесі впровадження сучасних освітніх технологій [Текст] : збірник науково-методичних праць / уклад. М.В.Климович – Херсон : [б. в.], 2007. – С. 17-23.
 2. Деменнікова, Т.В. Управління навчально-пізнавальною діяльністю як важливий фактор її ефективності // Особистісно орієнтована взаємодія викладачів і студентів у процесі впровадження сучасних освітніх технологій [Текст] : збірник науково-методичних праць / уклад. М.В.Климович – Херсон : [б.в.], 2007. – С. 56-61.
 3. Деменнікова, Т.В. Напрямки та зміст науково-методичної діяльності Бериславського педагогічного коледжу // Формування технологічного потенціалу педагога в системі науково-методичної роботи коледжу [Текст] :збірник науково-методичних праць / уклад. М.В. Климович та ін. – Берислав : БПК, 2011. – С. 26-32.
 4. Деменнікова, Т. В. Лекція – основна форма співробітництва викладача та студентів // Формування технологічного потенціалу педагога в системі науково-методичної роботи коледжу [Текст] : збірник науково-методичних праць / уклад. М.В. Климович та ін. – Берислав : БПК, 2011. – С. 47-50.
 5. Деменнікова, Т. В. Організація контролю якості знань студентів за модульно-рейтинговою системою навчання // Формування технологічного потенціалу педагога в системі науково-методичної роботи коледжу [Текст] : збірник науково-методичних праць / уклад. М.В. Климович та ін. – Берислав : БПК, 2011. – С. 72-77.
 6. Деменнікова, Т. В. Напрямки використання методу проектів у Бериславському педагогічному коледжі // Формування технологічного потенціалу педагога в системі науково-методичної роботи коледжу [Текст] : збірник науково-методичних праць / уклад. М.В. Климович та ін. – Берислав : БПК, 2011. – С. 80-82.
 7. Деменнікова, Т. В. Модель формування індивідуального досвіду проектної діяльності майбутнього вчителя початкових класів // Формування технологічного потенціалу педагога в системі науково-методичної роботи коледжу [Текст] : збірник науково-методичних праць / уклад. М.В. Климович та ін. – Берислав : БПК, 2011. – С. 82-90.
 8. Деменнікова, Т. В. Формування навчально-дослідницьких умінь студентів // Формування технологічного потенціалу педагога в системі науково-методичної роботи коледжу: Збірник науково-методичних праць / Укладач М.В. Климович та ін. – Берислав : БПК, 2011. – С.140-146.
 9. Деменнікова, Т. В. Модель випускника КВНЗ «Бериславський педагогічний коледж // Формування технологічного потенціалу педагога в системі науково-методичної роботи коледжу [Текст] : збірник науково-методичних праць / уклад. М.В. Климович та ін. – Берислав : БПК, 2011. – С. 177-183.
Методичні  рекомендації
 1. Розвиток рефлексивної позиції студента 2008 р.
 2. Методичні рекомендації з підготовки і читання лекції у вищих навчальних закладах 2009 р
 3. Виявлення і оцінювання кращого педагогічного досвіду 2009 р.
 4. Формування творчих здібностей молодших школярів 2009 р.
 5. Формування навчально-дослідницьких умінь студентів 2009 р.
 6. Етапи організації роботи над проектом 2010 р.
 7. Підготовка до творчої професійної діяльності в системі науково-дослідницької роботи студентів 2010 р.
 8. 8.      Форми самостійної роботи студентів за модульно-рейтингової системи навчання 2010 р.
 9. Контроль та оцінювання досягнень студентів  в умовах модульно-рейтингової системи навчання 2011 р.
 10. Організація поза аудиторної роботи з психолого-педагогічних дисциплін 2011 р.
 11. Методичні рекомендації з вивчення та узагальнення педагогічного досвіду 2012 р.
 12. Форми та методи контролю навчальних досягнень студентів педагогічного коледжу 2013 р.
 13. Організація індивідуальної роботи з учнями початкових класів 2013 р.
 14. Управління в системі контролю та самоконтролю знань і умінь студентів 2013 р.