Публікації у фахових виданнях та участь у конференціях М.В. Климович

Конференції та публікації за 2017 рік. Більше дивимось тут

  1. 21–22 березня 2017 р. Регіональна науково-практична інтернет-конференція «Економіко-правові та соціально-психологічні аспекти розвитку малого та середнього бізнесу», Херсонський інститут Міжрегіональної Академії управління персоналом, м. Херсон. Климович М.В. публікація у збірнику конференції на тему «Сутнісні характеристики науково-методичного середовища педагогічного коледжу».
  2. 20-21 квітня 2017 р. Міжнародна науково-практична конференція аспірантів, молодих вчених та студентів «Соціально-психологічні технології розвитку особистості», м. Херсон, Херсонський державний університет, Климович М.В. доповідь і публікація статті в збірнику конференції на тему «Психолого-педагогічні умови реалізації методики підготовки студентів педагогічного коледжу до створення науково-методичного середовища в початковій школі».

Публікації

  1. Климович М.В. Дослідження рівня сформованості готовності студентів педагогічного коледжу до н-м середовища в початковій школі // Професійна освіта: проблеми і перспективи / ІПТО НАПН України. – К.: ІПТОНАПН України