Як об’єднати в групи та провести дискусію на занятті (Використовуємо інтерактивні технології))

Іноді,  під час підготовки до будь-якого заняття багато часу можна витратити на підбір відповідних методів та прийомів навчання або виховання. Виникають питання: “Як провести дискусію?”, “Як об’єднати в групи?” або як правильно побудувати запитання? Вирішити ці проблеми можна використовуючи інтерактивні технології. Особливості інтерактивних методів в […]

Методи та форми контролю

Методів та форм перевірки та контролю знань дуже багато. Ми постійно повинні поповнювати свою базу знань даних технологій. Цьому сприє як самоосвіта для молодого спеціаліста-педагога, так і вивчення педагогіки, зокрема, її розділу – дидактики.