Загальні рекомендації до написання виступу для захисту курсової роботи

Дозвольте до вашої уваги представити захист курсової роботи з теми: «…» студентки(а) … групи Іванова Івана. Тема «…» (розкриваємо актуальність проблеми, хто працював над даною проблемою та в якому напрямку)