Відкрите лекційне заняття з основ логопедії

19 листопада 2014 року викладачем Кузнєцовою О.В. проведене відкрите лекційне заняття з основ логопедії на тему: «Заїкання у дітей дошкільного віку» у 241 групі спеціальності 5.01010101 «Дошкільна освіта» додаткова кваліфікація «Вихователь дошкільного закладу та вихователь логопедичних груп».