Викладацький склад

Деменні1кова Тетяна Вікторівназаступник директора з наукової роботи, “спеціаліст вищої категорії”, викладач-методист, Відмінник освіти України.

Науково-методична проблема: “Оволодіння науково-методичними цінностями педагогічної реальності з метою розвитку професійного рівня готовності студентів коледжу до створення в початковій школі атмосфери наукового пошуку.”.

Дисципліни: педагогіка, вступ до спеціальності.

 


2Тупікіна Світлана Володимирівна, голова П(Ц)К,  “спеціаліст вищої категорії”, викладач-методист, Відмінник освіти України.

Науково-методична проблема: “Розвиток педагогічних здібностей студентів через створення науково-методичного середовища під час вивчення предметів психолого-педагогічних дисциплін та педагогічної практики”.

Дисципліни: педагогіка, сучасні педагогічні технології, основи педагогічної майстерності.

 

 


3Лілянова Ірина Анатоліївна, “спеціаліст вищої категорії”, “ викладач-методист”.

Науково-методична проблема: “Формування комплексу науково-методичних компетенцій через розвиток творчих здібностей на заняттях методики трудового навчання та в позааудиторній роботі”.

Дисциплінибезпека життєдіяльності, методика трудового навчання з практикумом, охорона праці, практичне навчання в майстернях.

 

 


Шаповалова Катерина Василівна, 
спеціаліст І категорії

Науково-методична проблема: “Формування готовності майбутніх вчителів початкових класів до здійснення корекційно-розвивальної роботи з дітьми, які мають особливі потреби в умовах загальноосвітнього навчального закладу”.

Дисципліни: основи корекційної педагогіки (дефектології),  психологія загальна, психологія педагогічна